Generali Real Estate i MDC2 wspierają ochronę lasu w Gruszowcu położonym w Małopolsce na rzecz projektu MDC2 Park Kraków South

Sfinansowany las zajmuje powierzchnię 5,51 ha. Znajduje się on około 50 km na południe od podkrakowskiej Skawiny, w której Generali Real Estate i MDC2 realizują nowoczesny, zrównoważony środowiskowo park magazynowy MDC2 Park Kraków South. Zakupiony las jest dojrzałym, naturalnym mieszanym lasem, rozwijającym się w organicznym środowisku wytworzonym bez ingerencji człowieka. Rosną w nim drzewa liściaste i iglaste. Znajduje się na charakterystycznym wzniesieniu, naturalnej dla tego regionu Polski rzeźbie terenu. To pierwszy dojrzały las finansowany z udziałem MDC2 i jeden z największych finansowanych przez jednego partnera biznesowego w Fundacji. Celem projektu jest ochrona lasu przed wycinką i zachowanie go w naturalnym stanie dla przyszłych pokoleń.

Fundacja Las Na Zawsze działa na rzecz tworzenia obszarów przeznaczonych do przywrócenia i utrzymania naturalnego stanu ekosystemów zwanych „Lasami Na Zawsze”, tzn. bez użycia środków ochrony roślin i bez wykorzystywania ich w celach gospodarczych. Działania te oparte są na najlepszych praktykach wspieranej naturalnej regeneracji lasów (Assisted Natural Regeneration of Forests). Zgodnie ze statutem Fundacji tereny leśne przekazane na jej rzecz i te zakupione przez nią nie będą dalej zbywane ani obciążane, a zalesione obszary nie będą podlegać wycinkom i wyrębom, chyba że taki obowiązek będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

„Odpowiedzialne firmy robią miejsce dla natury. Cieszymy się, że w strategii deweloperów nieruchomości znajdują się działania, których celem jest promocja ochrony przyrody. Jednym z nich jest właśnie dbałość o naturalne, bioróżnorodne, dojrzałe lasy. Nasze życie nie istnieje bez natury. Wspieramy ją w powrocie na ścieżkę prowadzącą do nieskrępowanej wolności. Dzięki takim inicjatywom razem budujemy zieloną przyszłość” – mówi Lidia Jabłonowska-Luba, CEO, Fundacja Las Na Zawsze.

Lasy istnieją na naszej planecie od 380 mln lat*. Każdy z nich żyje i przekształca się w naturalnie powtarzalnych cyklach. Zakupiony w Gruszowcu obszar to dojrzały, historyczny las, w którym urosło już kilka pokoleń drzew, w tym gatunki słabnące w Polsce (świerk i sosna).

“Wdrażanie praktyk związanych z ochroną środowiska ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania obiektu logistycznego, jakim jest MDC2 Park Kraków South. Jesteśmy dumni, że możemy zrobić znaczący krok naprzód w ochronie bioróżnorodności i zachowaniu naturalnych lasów dla przyszłych pokoleń – mówi Pierre-David Baylac, Head of Logistics, Generali Real Estate.

„Prawie wszystkie lasy w Polsce to lasy uprawne, które służą do produkcji drewna. Wspieramy inicjatywy, które dbają o utworzenie nowych obszarów ochrony przyrody. Angażujemy się w tak ważną dziś dla planety sprawę, jaką jest zachowanie jak najwięcej lasów naturalnych. Las uczy odpowiedzialności, uczy, jak być lepszym człowiekiem” – dodaje Lidia Jabłonowska-Luba.

Rdzenne liściaste lasy w naszym kraju zostały wycięte na potrzeby rolnictwa lub rozwoju przemysłu, a większość terenów leśnych przekształcono w monokultury sosnowe lub świerkowe. Parki narodowe i rezerwaty ścisłe stanowią zaledwie 2% lasów, w których wyklucza się jakąkolwiek ingerencję człowieka. Od 22 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy*.

„Budujemy na dobre dla zrównoważonej przyszłości naszych najemców, inwestorów, społeczności, środowiska, a także naszej branży. Zgodnie z tą dewizą angażujemy się w działania związane z ochroną przyrody. Niewiele jest miejsc oddanych naturze. Szukaliśmy możliwie największych tego typu obszarów leśnych w regionie i udało się zlokalizować taki las w Gruszowcu. Duży naturalny las to duże wyzwanie. Podchodzimy do niego z wielkim entuzjazmem, bo im większy obszar, tym większa szansa na zostawienie naturze tego, co najcenniejsze – zachowanie dojrzałych ekosystemów pełnych różnorodnego życia. Z naszą pomocą ten ekosystem przetrwa jeszcze wiele lat” – mówi Jeremy Cordery, COO i założyciel, MDC2.

Klimat na Ziemi się zmienia. Lasy uczestniczą w wielu procesach utrzymujących klimat naszej planety w równowadze. W Polsce systematycznie obniża się poziom wód gruntowych, co będzie powodować w niektórych regionach kraju występowanie długich okresów suchych. Nasilają się ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Lasy naturalne, z nienaruszoną kopułą koron i własnym mikroklimatem, opóźniają te zmiany. Dlatego zachowywanie starych drzewostanów i ochrona martwego drewna są tak ważne dla nas wszystkich.

*Źródło: Fundacja Las Na Zawsze

Ta strona korzysta z plików cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać komfort korzystania z naszych usług. Wybierz, jakich plików cookie możemy z nam używać. Możesz przeczytać więcej o naszej Polityce plików cookie w naszej Polityce prywatności