MDC² Park Gliwice zaangażowany lokalnie

Zaangażowanie w sprawy społeczne znajduje swoje szczególne miejsce w prowadzeniu zrównoważonego biznesu. Dobroczynność od lat przyczynia się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych i ekologicznych. Świadomość ta dynamicznie rośnie także w branży nieruchomości komercyjnych. Wsparcie organizacji społecznych i charytatywnych przyczynia się do poprawy warunków życia społeczeństwa. Zagadnienia społeczne są istotnym elementem strategii ESG wdrażanej przez MDC2.

Na Górnym Śląsku, w Gliwicach, MDC² wybudował MDC2 Park Gliwice. Według prognoz obiekt ten uzyska najwyższy możliwy poziom certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju (Outstanding) jeżeli chodzi o budynki magazynowe, w ramach certyfikacji BREEAM New Construction.

W MDC2 polityka ESG to DNA firmy. Oprócz wdrażania w obiekcie najbardziej innowacyjnych rozwiązań ekologicznych i dbania o kondycję klimatu deweloper zwraca szczególna uwagę na zagadnienia dotyczące dobrostanu. Dlatego – uruchamiając MDC2 Park Gliwice – firma postanowiła zaangażować się we wsparcie lokalnych gliwickich inicjatyw. W październiku tego roku zdecydowała się na sponsorowanie Klubu Tenisa Stołowego – KTS Gliwice – i została oficjalnym sponsorem drużyny. W ramach tej współpracy drużyna przyjęła oficjalną nazwę KTS MDC² Park Gliwice.

KTS MDC² Park Gliwice organizuje aktywności sportowe dla osób w każdym wieku. MDC2, poprzez projekt MDC2 Park Gliwice, sponsoruje I ligę grupy południowej (istnieją 2 grupy – północna i południowa), której zawodnicy rywalizują w turniejach indywidualnych w Polsce i na świecie. Pod koniec tegorocznego sezonu zawodnicy mają szansę zagrać w barażach o awans do Superligi.

„Sport z pewnością przyczynia się do budowy dobrostanu społecznego. Jako klub sportowy uczestniczymy w tym procesie. Chcemy pokazać ludziom, że w tenisa stołowego może grać każdy, niezależnie od wieku i płci. Przyjmujemy z szacunkiem decyzję MDC2 Park Gliwice o sponsoringu drużyny pierwszoligowej. Daje to nam możliwość rozwoju, a sportowcom szansę na kontynuację ścieżki do osiągnięcia sukcesu. W dzisiejszych czasach zaangażowanie w uprawianie sportu ma bardzo duże znaczenie. Budujące jest to, że MDC2 rozumie to i otwiera nam nowe możliwości” – mówi Dariusz Steuer, Prezes KTS Gliwice.

Ogólnie pojęty dobrostan jest dla MDC2 niezwykle istotną kwestią. W swojej polityce MDC2 respektuje wartości bliskie każdemu człowiekowi, takie jak wzajemne zaufanie, uczciwość i wsparcie, wolność słowa oraz równowagę między pracą i życiem prywatnym.

„Nowoczesny magazyn funkcjonuje w symbiozie z jego użytkownikami. Zwracamy szczególną uwagę na dobrostan pracowników, najemców i gości naszych parków magazynowych. W tym podejściu wychodzimy dalej, włączając się w życie lokalnych społeczności. Zależy nam, by sprawy społeczne stanowiły ważną część naszych działań, w które angażujemy się z radością. W ten sposób poszerzamy także świadomość o istotności tych zagadnień w ramach branży magazynowej” – mówi Katarzyna Dudzik, Development Director, MDC2.

Poza sportem, MDC2 wspiera potrzebujących pomocy psychologicznej i finansowej. Deweloper zaangażował się we wsparcie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży oraz hostelu dla osób w kryzysie, w tym osób doświadczających przemocy, które, znajdują się w Gliwicach. Funkcjonują one w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który podlega pod Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (OPS jest jednostką realizującą zadania Urzędu Miasta w Gliwicach). Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Hostel świadczy krótkoterminową pomoc w formie schronienia rodzinom w szeroko rozumianym kryzysie w tym rodzinom dotkniętym przemocą. Działalność ośrodka wspiera samotnych rodziców, którzy w toku swojego życia doświadczają kryzysu i wymagają wsparcia.

„Życzliwość i gotowość niesienia pomocy są bardzo ważne. Cieszy nas to, że MDC2 widzi potrzebę wsparcia potrzebujących samotnych rodziców i ich dzieci. Otrzymana pomoc potwierdza również zrozumienie i szacunek dla naszej działalności, a przede wszystkim chęć zapobiegania cierpieniu drugiego człowieka” – mówi Elżbieta Jakucewicz–Kowaluk, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gliwicach, OPS Gliwice.

Wsparcie MDC2 Park Gliwice obejmuje dofinansowanie terapii obniżających poziom stresu i napięcia, a także prowadzących do odzyskania równowagi. Terapie te mają być świadczone dla podopiecznych bezpłatnie. Projekt ten ma przynieść korzyści sprzyjające podniesieniu zaangażowania uczestniczących w nim osób w obszar pracy nad zmianą życiową.

Ta strona korzysta z plików cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać komfort korzystania z naszych usług. Wybierz, jakich plików cookie możemy z nam używać. Możesz przeczytać więcej o naszej Polityce plików cookie w naszej Polityce prywatności