Zrównoważony rozwój i budowa nowoczesnych hal magazynowych

Idea zrównoważonego rozwoju w budownictwie realizowana jest przed MDC² w zakresie budowy magazynów i centrów dystrybucyjnych nowej generacji przy wykorzystaniu zielonej energii i jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2. Przyszłość to równowaga: pomiędzy potrzebami społeczeństwa ochroną przyrody. Stawiamy na nowoczesne i proekologiczne rozwiązania uwzględniające retencyjne funkcje przyrody. Maksymalny zysk dla ludzi bez szkody dla przyrody – to misja MDC² realizowana z powodzeniem.

Zrównoważony rozwój to przyszłość budownictwa – tak w Polsce, jak i na całym świecie. Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie zakłada projektowanie i budowanie nieruchomości w taki sposób, by jak najmniej ingerować w naturalne środowisko, a przy tym zużywać jak najmniej wody i energii. Projekty zakładają przy tym maksymalne zaspokojenie potrzeb użytkowników.

Oświadczenie ESG

Uwzględniamy strategię ESG w naszej działalności biznesowej, biorąc pod uwagę wykorzystanie zasobów naturalnych, aby zminimalizować nasz ślad węglowy i wpływ na środowisko.
Dążymy do maksymalizacji bioróżnorodności, dbamy o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, pracowników w naszych projektach, pracowników wykonawców i szerszej społeczności. Dążymy do wdrożenia efektywnego ładu korporacyjnego przy jednoczesnym utrzymaniu wyników finansowych.

• Zamierzamy budować wszystkie projekty w standardzie certyfikatu BREEAM New Construction na poziomie Excellent
• Patronat Fundacji Las na Zawsze jako przykład naszego zaangażowania w długotrwałą ochronę środowiska
• W ramach ładu korporacyjnego sprawowany jest nadzór przez komitety związane z poszczególnymi działaniami operacyjnymi (ESG, Inwestycje, Ryzyko)
• Przestrzegamy obowiązujących norm i przepisów w celu zapewnienia najwyższych standardów działania.

Budynki przyjazne środowisku

Od samego początku procesu deweloperskiego dbamy o to, aby nasze nieruchomości magazynowe i centra dystrybucyjne.

 • Posiadały wiodącą na rynku ekologiczną specyfikację techniczną tj:
  • Panele słoneczne w standardzie
  • Punkty ładowania pojazów elektrycznych
  • System recyklingu / gromadzenia wody deszczowej
 • Generowały minimalny ślad węglowy
 • Posiadały certyfikacje ekologicznego budynku nadaną przez niezależne podmioty
Zdrowie i dobre samopoczucie ludzi

Poza specyfikacjami technicznymi:

 • Zachęcamy najemców, partnerów biznesowych i nasz zespół do podejmowania działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju
 • Tworzymy przyjazne środowisko dla pracowników
 • Inwestujemy w ulepszenie otoczenia wśród lokalnych społeczności
 • Udostępniając strefy sportowo-rekreacyjne tworzymy miejsce dla pracowników, gdzie mogą zadbać oni o swoje zdrowie i samopoczucie
Certyfikat budownictwa przyjaznego środowisku

Idea zrównoważonego rozwoju jest dla nas bardzo ważna. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że wszystkie nasze budynki pozytywnie przechodzą wielokryterialną ocenę, pozwalającą na otrzymanie certyfikatu BREEAM.

Tym samym nasze powierzchnie magazynowe są zgodne z najwyższymi standardami budownictwa ekologicznego. Sam proces certyfikacji opiera się na analizie m.in. w następujących kategoriach:

 • zarządzanie
 • energia
 • transport
 • woda
 • materialy
 • odpady
 • zanieczyszczenia
 • innowacja
Budujemy z myślą o następnych pokoleniach.
Ekologiczne rozwiązania w naszych budynkach
Certyfikacja zielonego budownictwa

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój obejmuje certyfikację zielonego budownictwa dla całego naszego portfolio.

Obecnie wszystkie realizowane przez nas budynki będą posiadały certyfikat BREEAM New Construction – Excellent. To dodatkowo podkreśla nasze zaangażowanie zarówno w ochronę środowiska, jak i dobro naszych najemców. Stale wdrażamy wysokie standardy zrównoważonego rozwoju w naszych projektach w całym portfolio.

Ekologiczne parki magazynowe

MDC² pracuje nad zrównoważonym rozwojem swoich parków przemysłowych/logistycznych. Niektóre z inicjatyw obejmują, między innymi, 95% materiałów budowlanych na dany projekt, które można poddać recyklingowi, dachy budynków są przystosowane do instalacji fotowoltaicznych, do izolacji budynków stosuje się naturalne materiały, buduje się zbiorniki retencyjne.

Plan solarny

W ramach naszej kompleksowej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, wszystkie nasze budynki zostaną przygotowane na „energię słoneczną”. Współpracujemy również z deweloperami fotowoltaiki w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej, aby umożliwić naszym klientom zakup zielonej, niezawodnej energii w ramach ich potrzeb zakupowych.

Wszystkie nasze budynki zostaną przygotowane na „energię słoneczną” — co oznacza, że albo dachy zostaną zbudowane tak, aby umożliwić stworzenie farmy słonecznej na każdym budynku poprzez uwzględnienie niezbędnego projektu i technologii połączeń, albo zostaną zbudowane z już zainstalowanymi panelami słonecznymi . Będzie to główna zaleta dla naszych klientów. Nasza inicjatywa dotycząca energii słonecznej pozwala nam oferować energię odnawialną naszym lokatorom w tych parkach, które ją posiadają, obniżając ich koszty operacyjne, a jednocześnie zapewniając im opłacalne źródło energii odnawialnej dla ich własnych celów zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Forest Forever

Kluczowym filarem naszej strategii ESG jest zakup i utrzymanie lasów naturalnych w Polsce. W tym celu MDC² zobowiązało się zainwestować w 1m2 lasu na 1m2 GLA. Wspierając fundację Forest Forever (Las Na Zawsze) jesteśmy w stanie wspierać różnorodny biologicznie las liściasty w Polsce. Cały pozyskany las zostanie zachowany w stanie naturalnym. Tam, gdzie zakup naturalnego lasu nie jest opłacalny, będziemy sadzić nowe lasy liściaste razem z Forest Forever. Będziemy aktywnie zarządzać kompensacją naszego śladu węglowego w ramach tego partnerstwa i wspierać kluczowe wysiłki Forest Forever. Stare lasy są najlepszym rodzajem pochłaniacza dwutlenku węgla: dzikie, bioróżnorodne, stare lasy są do 40 razy skuteczniejsze w wychwytywaniu dwutlenku węgla niż nowopowstające, zarządzane gospodarstwa drzewne.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w budownictwie

Rynek nieruchomości rozwija się coraz szybciej na całym świecie. Z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie zarówno na budynki mieszkalne jak i usługowe, w tym nieruchomości przemysłowe i magazynowe. 

Zrównoważony rozwój w budownictwie polega na takim projektowaniu, a następnie budowaniu nieruchomości, by maksymalnie ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne. Nieruchomości budowane według koncepcji zrównoważonego rozwoju zapewniają pełną funkcjonalność dla użytkowników, przy jednoczesnej trosce o środowisko.

Nowoczesne, zrównoważone budownictwo to nieruchomości energooszczędne, generujące jak najmniej dwutlenku węgla.

Zielone budynki mają jeszcze jedną zaletę: to nieporównywalnie mniejsze koszty utrzymania dla właścicieli i najemców. Z myślą o ludziach i środowisku stawiamy na projekty przyjazne środowisku od samego początku procesu deweloperskiego.

Idea zrównoważonego rozwoju w budownictwie

Zrównoważony rozwój w budownictwie to rozwiązanie, które zapewnia maksymalną wygodę użytkowania nieruchomości przy jednoczesnej trosce o środowisko. Zachowujemy idealny balans między tymi dwiema sferami. Zrównoważony rozwój to także troska o ludzi. Dlatego:

 • tworzymy przyjazne środowisko pracy;
 • stawiamy na ulepszenie otoczenia w obrębie lokalnych społeczności;
 • staramy się edukować jak najszersze grono potencjalnych i rzeczywistych odbiorców oraz zachęcać najemców, partnerów biznesowych i nasz zespół do podejmowania działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

 

Ta strona korzysta z plików cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać komfort korzystania z naszych usług. Wybierz, jakich plików cookie możemy z nam używać. Możesz przeczytać więcej o naszej Polityce plików cookie w naszej Polityce prywatności